1. Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.

2. Yapı ve onarımla ilgili ihale dosyalarını hazırlayarak, ihale iş ve işlemlerini yürütmek.

3. İhale edilen işlerin inşaat kontrollüğünü yaparak hakedişler düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.

4. Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.

5. Üniversitemize ait alanlarda çevre düzenleme projelerini koordine ederek, yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.

6. Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.

7. Isıtma, soğutma, havalandırma, temiz su, pis su, elektrik enerjisi gibi temel altyapı hizmetlerinin yürütülmesine yönelik mevcut olan, tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

8. Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek.

9. Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.

30.01.2023