BİRİMİN KURULUŞ MEVZUATI:

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yüksek Öğretim üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname” uyarınca teşkil edilmiştir.

GÖREVLERİMİZ:
Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. 

Görev ve Sorumluluklarımız şöyle sıralanabilir:
1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. 
2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 
3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 
4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. 
5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampus yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 
6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 
7. Üniversitemiz telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 
8. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 
9. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. 
10. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek.

30.01.2023