Sıraİşin Adı
Teknik İşler İş Akış Süreçleri
1Proje işleri için tıklayınız.
2Kamulaştırma için tıklayınız.
3İhale işleri için tıklayınız.
4İhale döküman satış için tıklayınız.
5Sözleşme sonrası kontrol süreci - iş programı onay için tıklayınız.
6Sözleşme sonrası kontrol süreci - malzeme seçimi için tıklayınız.
7Sözleşme sonrası kontrol süreci - keşif artış işlemi için tıklayınız.
8Sözleşme sonrası kontrol süreci - süre uzatım işlemi için tıklayınız.
9Sözleşme sonrası kontrol süreci - kontrollük işlemi için tıklayınız.
10Sözleşme sonrası kontrol süreci - hakediş ve ödeme işlemi için tıklayınız.
11Sözleşme sonrası kontrol süreci - geçici-kesin kabul ya da kabul işlemi  için tıklayınız.
12Sözleşme sonrası kontrol süreci - kesin hesap işlemi için tıklayınız.
13Sözleşme sonrası kontrol süreci - iş deneyim belgesi düzenleme işlemi için tıklayınız.
14Kesin teminat İade işlemi için tıklayınız.
İdari İşler İş Akış Süreçleri
1Doğrudan temin iş akış sürecii için tıklayınız.
2Doğrudan temin kontrol süreci için tıklayınız.
3Ön mali kontrol işlemleri için tıklayınız.
4Birim faaliyet raporu hazırlanması için tıklayınız.
5Birim içi stratejik plan çalışmaları için tıklayınız.
6Bütçe hazırlık çalışmaları için tıklayınız.
7Gelen evrak iş akış süreci için tıklayınız.
8Giden evrak  iş akış süreci için tıklayınız.
9Personel maaş ödemeleri ve sgk kesenekleri için tıklayınız.

30.01.2023